BGRMSN
BGRMSN
Home Sweet Bagarmossen! Gruppboendet ligger och verkar i Bagis. På pysseltimmen gör vi t-shirts. Antalet motiv uppdateras titt som tätt. Vi trycker ingenting själva utan använder Teespring som är en print-on-demand-tjänst. Enjoy.