Contacting Securitee

Đội ngũ Teespring luôn tận tâm bảo trì nguyên vẹn hệ thống và dữ liệu. Chúng tôi tin rằng chế độ bảo mật tốt là yếu tố không thể thiếu để duy trì niềm tin khách hàng và đội ngũ nhân viên. Chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng nâng cao độ bảo mật nhằm đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật cho tất cả quý khách hàng và nhân viên đã trao trọn niềm tin vào Teespring.

Nếu bạn nhận được email có nội dung không mong muốn từ chúng tôi, hoặc đơn hàng bị hủy bất ngờ, phải trả phí không báo trước hoặc không chính đáng, có nhu cầu báo cáo vi phạm, hoặc có câu hỏi hay thắc mắc khác, xin vui lòng liên hệ support@teespring.com

Nếu bạn phát hiện bất kỳ vấn đề nào về hệ thống bảo mật, vui lòng liên hệ chúng tôi tại security.team@teespring.com. Mã khóa GPG công khai của chúng tôi như sau:

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v2

mQINBFftl1wBEADiOgPyEMIxXbVZ4RTryYuuwyG+nkPxpHh8WeUxTPwc3vq7fyUi
aaegEWPl1/0G+q5UwETtrCkwtcuzISCHs4oWE7VVTqRYF71sKcFbUQx5J0HrFfpc
DnvinIy3PkMVkf4Bf9Q1oTP/byLodNXsV5wBO8OrWnPVqND5M/qhHBG3SyJx0h4O
HVCnTNiuvgAKxna5cx2VlER11fbXPBvmSLFaTv+jaqDyHFwfVthwhR9gjMVu/iRx
qGSXgjYkVdaLn3XW57McneBK+0WS/UKQiw8NSQAklXaLb1k7C2OGhaS+zbJ/fJkT
TDXTYg2pcg6C+KgPND/dyck03IzErqViDHrFn7qeNcY69hRWz2seA54oZy0kbF1a
QRm/vUw1aLa0IpUyfY3+TgCEI6d68z5Grwatyh5PwM9uAvPyTqFhrFYFn2MT2zF3
TSoPBntjWs8zevP/NC3SHJ1Ylf29o032kQVd8MjKgHlkD2DvbRUYaUkS/5xrXKmC
tgCRz82s88Z+IC7cwAMOQUeAI7A3FMKF1FXjC60VQ3wU2sZtRDkKpyAkrOV/nTh5
WenSH+RV+YzRCPhdeA2TOXWt0qddPkOxW+A9eQveAfpscQr9YxZQ0mJkcax1oqOR
ZYqVYcgiSyZab120PxXeIk3luVHOJr1wtOVXT3Wxqb3Zvpvvsu6j/x93+QARAQAB
tDVUZWVzcHJpbmcgU2VjdXJpdHkgVGVhbSA8c2VjdXJpdHkudGVhbUB0ZWVzcHJp
bmcuY29tPokCPwQTAQgAKQUCV+2XXAIbAwUJAeEzgAcLCQgHAwIBBhUIAgkKCwQW
AgMBAh4BAheAAAoJEAOeNwBcurpv+XUP/1bCDN1y24xquEQMOQlkI/1sIiGqcS0U
epF9W9wizQjmC+tDOXu7h1rIeAo1ovbFLmE7+ss/GjW4ByWV7lHRKRJ58V7RgSqS
8oedbjIoaCwMZBTO8X3PcKSDe0yQLcJ3JKO9yoFaRQiWLpTwgRBrzSZE26K3zgIP
zAZfeMhyhFOOCRgJpL0sFHmb1n4B8jMZtKR6epZAHKxyuXtVYW6Dz1YPj2loQjMr
Qkstsj3BB4zC8hnDaRUT6+uyC/fhoXtLn/LcsfIvRyNNB0BQ5LZlwh5ReN5/6Sry
OUYNbft89i8Pe/f9YI189li5u63bXGQy269eyhR/7T05tVN7/5kz02jQBJEqTy/X
/mgemP5KR9EupJFM1SgBoLenjkl6mMpiYHROqSrV8Ijy69wzUdXK1vxgRhWx2+si
debZADE9RlhF8ewbpn635/dg5BVm88TNcmPEBCarIZUpbq5oub+napXUPZB6d5H+
06dtnNMK3xSKC7kIB+kxoGeK75NZLvI6wkGTkgx4tEzpXHY12loUuqWOHKxC9GyR
yqWKE+z/V2az3Q6CzoJoW8TUz+GjG9y1F3uFJn8swFUpU1ht3W8MeCEimaqDSWi6
0NLu5ybtfqDcwvNKeUpnIM+UNAVjJa32dhPwT1q7t3BYnlepgSn2a+T15VGFN8lc
knQCHse/LQKWuQINBFftl1wBEACsoEiPZgB0dUm5xTmz0UpgfLmoNB3ieY0r0psJ
FYjoiSZuBZiNau1Mvrv8EbcnJPXeYkt2Ck/EOXkruxJ4cjjH4LZLGfyj0N1IHu2r
aU3HMKFD2rJQxXJqLyNImmLlsf0wvbKmHzFpAa+4rdOSXBb8KaO949eVpAzjcITf
qjjqC/GF8In5pt0i0v9UT2hdyTZdZylRWMQCii5qSQEn6ckTZCpaJUjIbjXfAjZ/
TXVkMuUbZN0IBAEE3pp7i/+mDjmqHe7rjyC/LPY3vccJFbc1xuDBLNxBjYBeclaL
VrX4RrcWRWbGohWPWy49x+R6KdlNhTB5Tj+OP8NqnILX5kAsgMv98zrle4B1e/5c
ezQ3vhIwE2EEZ6I9NFRfIQBxafV3AIJS8LLoFZZZOw8HBNMlkmrj5cdUrbtfmryt
JtiIvFKroSSp8epz447s9zvCT2m5sHJcfv2iMgUh7n1jNC09bfP0nW8kMymO8Jrn
5mJo3XtoiVdTHNkxKSGze1R/VXi91wwKRyUZzg8tJGXMQEaIDUq8UyTPUC2hWY26
flymPOsD2nysUTFHhF2xEOnUwB5XeqWJiXNxbAlJMkrfRHIuFUBjjuo9fTRERWT8
KBz5H2Ek8rcKR5k7yKW3jYOZXWPD0a4Om+BhmHbyzoPpN5p2EeVScLo2a8ayLD/U
0Y1dbwARAQABiQIlBBgBCAAPBQJX7ZdcAhsMBQkB4TOAAAoJEAOeNwBcurpvGT4P
/0b3AgDmAs09bMsYMa7MNnTyN66k0dTXIXmWpEiL5Tn2sUBzDS2vgLlHhaJQdxYf
K1U5Ejj5sWUfu9Ooq4U+xU1t1xhv10hfUGB+vXs3gTPwHGxuXYhEBtdDf/+NaoiB
D6NaySjW7bNZbGu/OHjWqDy7aYL8j878+B3iRgdWca4urFv8+XthhcciH4v2qxPv
TZ2aek3yF4pBru/1DZYZblJdvb3hAB+AepaDqyoSXjuYAFp+O1SlQm/rcoo3wq9O
jeUTGVEFYhbN6oriNWHx7cYCE9Zoty8GHYpldN5RUQPwqZ6vTUtbsZYZoa1yNfJA
+8LG/F0yA+ky6VXswkjy0YYU4VPodOYf36EpQScbtMjsba/8kZASDOrm680uxDK6
rnU+sokXpiaZsLTS1a+d10afkjbAd98MNMB99woQVRi3lzg3NUgTbtgs3T9iee0y
slZSgvXENGLVzl3mOnFc6U1cxNmHIv3xtgAoIe2mN/3bJjO+zQ3mZSncPOFwYqBC
Oapf7yAA7pvFf18C+sZnpJXfbg+rl+AvvMfBKZ4fFYP7ckU6dGNoWZmyzdMeK226
6vFJa6Kn4RPa27W0ZdFK2M06RXIQrmA4jjJZAGxeHxJG3jTH7mmUZfKBNt8RKzDO
2+hsNsUhNjcHrCSN91BZUpcncrbL/Gq2989q81GV9RlZ
=ou/W
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Bug Bounties

Chúng tôi dùng HackerOne trong những trường hợp cố ý tiết lộ và có mục đích tạo ra lỗ hổng bảo mật.