Điều khoản Dịch vụ Teespring

Chào mừng đến với Teespring!

Dịch vụ của Teespring (“Dịch vụ Teespring”) được đặt tại teespring.com và được điều hành bởi Teespring, Inc. và các công ty con (gọi chung là “Teespring”). Dịch vụ Teespring cung cấp cho người bán khả năng tạo và bán hàng hóa và quần áo tùy chỉnh và người mua có khả năng tìm kiếm các sản phẩm độc đáo, chất lượng cao.

Chúng tôi cung cấp Dịch vụ Teespring theo các Điều khoản Dịch vụ sau, cụ thể bao gồm Chính sách về Quyền riêng tưChính sách về các hoạt động sử dụng được chấp nhận của Teespring. Nếu bạn không đồng ý với những Điều khoản Dịch vụ này, bạn không được phép sử dụng Dịch vụ Teespring. Xin lưu ý, những Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nếu chúng tôi đưa vào một số điều khoản bổ sung về các công cụ mà bạn có thể tải về từ Dịch vụ hoặc các dịch vụ khác, những quy định này cũng nằm trong các Điều khoản Dịch vụ.

Sử dụng Dịch vụ Teespring

Thông tin bạn cung cấp: Một số tính năng của Dịch vụ Teespring yêu cầu đăng ký. Nếu bạn chọn đăng ký, bạn đồng ý cung cấp và duy trì thông tin luôn cập nhật, đầy đủ và chính xác về bản thân. Dữ liệu đăng ký và thông tin cá nhân của bạn được quản lý bởi Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi.

Tài khoản Thành viên, Mật khẩu và Bảo mật: Bạn có trách nhiệm duy trì sự bảo mật cho tài khoản và mật khẩu của bạn nếu có và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả hoạt động nào xảy ra đối với tài khoản và mật khẩu của bạn. Vui lòng thông báo ngay cho Teespring nếu có bất kỳ hành động sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ hành vi xâm phạm bảo mật nào.

Multiple Member Accounts Prohibited: Operating and maintaining multiple member accounts is prohibited. If you have a legitimate business need for a second account, you can apply for an exception to this policy by following the process outlined in Teespring’s Training Center.

Misuse of Member Account: If you repeatedly upload excessive amounts of data, engage in fraud or other illegal activity, fail to comply with the Terms of Service or any other Teespring policies, or otherwise use the service in an excessive or unreasonable way, Teespring may, in its sole discretion, cancel your campaigns, suspend your use of Teespring tools and reports, restrict or terminate your account, and/or withhold and disburse any proceeds associated with that account.

Dịch vụ Mạng Xã hội Bạn có thể cho phép một số thành phần của Dịch vụ hoặc đăng nhập vào Dịch vụ thông qua một số dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba, chẳng hạn như Facebook (“Dịch vụ Mạng Xã hội”). Bằng cách đăng nhập hoặc trực tiếp tích hợp những Dịch vụ Mạng Xã hội này vào Dịch vụ Teespring, chúng tôi làm cho các công cụ và trải nghiệm trực tuyến của bạn phong phú hơn, mạnh mẽ hơn và tùy chỉnh cho cá nhân bạn. Để tận dụng lợi thế của những tính năng và khả năng này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác thực, đăng ký hoặc đăng nhập vào những Dịch vụ Mạng Xã hội đó. Các Dịch vụ Mạng Xã hội là một trong những hoạt động tích hợp giúp chúng tôi có quyền truy cập vào một số thông tin mà bạn đã cung cấp cho các Dịch vụ Mạng Xã hội đó, và chúng tôi sẽ sử dụng, lưu trữ và tiết lộ những thông tin đó theo Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi.

Xin lưu ý Teespring không kiểm soát cách thức các Dịch vụ Mạng Xã hội sử dụng, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn. Vui lòng xem lại chính sách của các Dịch vụ Mạng Xã hội để hiểu các quy tắc bảo mật liên quan tại đó. Teespring cũng không kiểm soát nội dung có sẵn thông qua bất kỳ Dịch vụ Mạng Xã hội nào. Vui lòng xem lại chính sách của họ để hiểu các quy tắc liên quan đến nội dung. Teespring không có bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với các hành vi hay thiếu sót của bất kỳ Dịch vụ Mạng Xã hội nào được truy cập thông qua Dịch vụ Teespring. Teespring cho phép các tính năng này chỉ để bạn sử dụng thuận tiện và việc chúng tôi tích hợp hoặc đưa vào những tính năng này không ngụ ý là sự tán thành hay khuyến nghị sử dụng của chúng tôi.

Khuyến mãi: Bất kỳ cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, khảo sát, trò chơi hoặc chương trình khuyến mãi tương tự (gọi chung là “Khuyến Mãi”) được thực hiện thông qua Dịch vụ Teespring được điều chỉnh bởi các quy tắc cụ thể được bổ sung vào các Điều khoản Dịch vụ này. Bằng việc tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi nào, bạn sẽ tuân thủ các quy tắc của chương trình đó. Trong phạm vi mà các điều khoản và điều kiện của quy tắc Khuyến mãi mâu thuẫn với các Điều khoản Dịch vụ, các điều khoản và điều kiện của chương trình Khuyến mãi sẽ có hiệu lực áp dụng.

Yêu cầu Độ tuổi Nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn không được phép sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn có thể sử dụng Dịch vụ Teespring chỉ khi có sự đồng ý của bố mẹ hoặc người giám hộ của bạn.

Luật áp dụng Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ Teespring, bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và tiêu chuẩn ngành hiện hành.

Quy tắc thực hành chung và Hướng dẫn việc sử dụng: Bạn sẽ tuân thủ mọi hướng dẫn mà Teespring cung cấp cho bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ Teespring. Teespring có thể thiết lập những quy tắc thực hành và giới hạn chung liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ Teespring. Teespring giữ quyền thay đổi các hướng dẫn, các quy tắc và giới hạn chung bất cứ lúc nào, tùy theo quyết định của Teespring, có hoặc không có thông báo đến bạn.

Người bán: Tạo và Thực hiện các Chiến dịch Teespring

Dịch vụ Teespring cho phép người bán tạo ra các chiến dịch và bán hàng hóa và quần áo tùy chỉnh thông qua những chiến dịch đó. Sau đây là các nghĩa vụ cụ thể liên quan đến việc bắt đầu của một chiến dịch. Trong phạm vi bất kỳ chiến dịch nào vi phạm các Điều khoản Dịch vụ, chúng tôi có thể chọn cách chấm dứt, trì hoãn hoặc sửa đổi chiến dịch tùy theo quyết định của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về Dịch vụ Teespring, vui lòng tham khảo Các Câu hỏi Thường gặp của Teespring.

Quyền thực hiện chiến dịch của bạn Bằng cách tạo ra một chiến dịch thông qua Dịch vụ Teespring, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn là người sở hữu hoặc là người được cấp phép của tất cả các quyền nhãn hiệu, bản quyền tác giả, quyền công khai, các quyền sở hữu tài sản trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác cần thiết để tạo và thực hiện chiến dịch (“Quyền Chiến dịch”), bao gồm tất cả các quyền liên quan đến tên, mô tả, hình ảnh, văn bản hoặc URL được sử dụng cho chiến dịch. Bạn sẽ cung cấp cho Teespring bằng chứng về Quyền Chiến dịch của bạn nếu có yêu cầu.

Teespring không đòi nhận quyền sở hữu về nội dung mà bạn tải lên Dịch vụ Teespring. Hãy chắc chắn rằng bạn giữ bản sao của tất cả các tác phẩm của bạn. Teespring không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với việc xóa hoặc không lưu trữ bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào được tải lên Dịch vụ Teespring.

Teespring giữ mọi quyền sở hữu cho bất kỳ mẫu thiết kế nào được tạo ra bởi nhà thiết kế Teespring và bạn không thể sử dụng các mẫu thiết kế này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Teespring, ngoài việc kết nối với các chiến dịch của bạn trên Dịch vụ Teespring.

Vì mục đích triển khai và thực hiện chiến dịch của bạn và vì mục đích quảng cáo Dịch vụ Teespring trên các phương tiện Teespring lựa chọn, tại đây bạn cấp cho Teespring giấy phép không độc quyền, áp dụng trên phạm vi toàn thế giới, được thanh toán đầy đủ, có thể chuyển nhượng và có thể cấp phép lại trong phạm vi Quyền Chiến dịch của bạn để Teespring thực hiện việc sao chép, hiển thị, phân phối, sửa đổi các nội dung mà bạn tải lên Dịch vụ Teespring (bao gồm tất cả các hình ảnh, văn bản, nội dung và thông tin liên quan).

Các hoạt động sử dụng được chấp nhận; Bồi thường: Việc bạn sử dụng Dịch vụ Teespring, bao gồm việc tạo ra và thực hiện các chiến dịch sản phẩm, phải tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ (bao gồm Chính sách về các hoạt động sử dụng được chấp nhận của chúng tôi). Trong phạm vi bất kỳ chiến dịch nào vi phạm hoặc bị cáo buộc là vi phạm Chính sách về các hoạt động sử dụng được chấp nhận của chúng tôi hoặc bất kỳ phần nào khác của Điều khoản Dịch vụ này, ngoài mọi biện pháp khắc phục khác, bạn đồng ý rằng Teespring có quyền giữ lại và chuyển hướng sử dụng bất kỳ số tiền nào thu được liên quan đến chiến dịch và những số tiền này sẽ được xử lý theo chính sách nội bộ của Teespring (chẳng hạn như Teespring có thể dành tặng số tiền đó cho một quỹ từ thiện mà chiến dịch đã phát ngôn không trung thực rằng đang gây quỹ cho tổ chức từ thiện đó, hoặc Teespring có thể dành số tiền này cho bất kỳ phán quyết hoặc giải quyết, và/hoặc hoàn trả chi phí của Teespring, do yêu cầu bồi thường của bên thứ ba bị vi phạm) và để kiểm soát việc bảo vệ hoặc giải quyết mọi khiếu nại hoặc vụ kiện xảy ra từ việc vi phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm như vậy; và bạn đồng ý hợp tác đầy đủ với Teespring về các hoạt động nêu trên. Không bị hạn chế bởi nội dung quy định trên đây, bạn cũng đồng ý bồi thường và giữ Teespring không bị thiệt hại trước bất kỳ và tất cả trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại và chi phí phát sinh từ việc vi phạm của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bị cáo buộc đối với Chính sách về các hoạt động sử dụng được chấp nhận của chúng tôi hoặc bất kỳ phần nào khác của những Điều khoản Dịch vụ này.

Chất lượng của Tác phẩm để in và Khuyến mãi: Mỗi chiến dịch phải đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất hợp lý (ví dụ một chiến dịch không thể bao gồm một hình ảnh chất lượng thấp cho bản in không đẹp). Tất cả các quảng cáo hoặc mô tả khuyến mãi của bạn, bao gồm nội dung được tải lên Dịch vụ Teespring, phải chính xác và đúng sự thực cũng như không bao gồm bất kỳ nội dung về các hoạt động, sự kiện, sản phẩm, dịch vụ hoặc khuyến mãi nào không liên quan đến Teespring.

Tiền thu được từ Chiến dịch: Nếu bạn tạo một chiến dịch thông qua Dịch vụ Teespring, bạn sẽ nhận được “giá gốc” từ Teespring cho mỗi sản phẩm. Bạn cũng sẽ có cơ hội đặt giá bán cho mỗi sản phẩm. Khi chiến dịch của bạn được tung ra và các sản phẩm được bán ra, bạn sẽ kiếm được chênh lệch giữa giá gốc và giá bán và đó là phần lợi nhuận của bạn. Bạn có thể yêu cầu thanh toán thông qua bảng điều khiển của bạn bất cứ lúc nào. Trách nhiệm trả thuế thu nhập nếu có sẽ chỉ và hoàn toàn thuộc về bạn cho các khoản tiền bạn kiếm được thông qua Dịch vụ Teespring. Trước khi nhận được tiền thanh toán của bạn, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin cho Teespring khi cần để tuân thủ nghĩa vụ báo cáo của Teespring.

Tranh chấp Đối tác: Nếu bạn làm việc với những người khác về chiến dịch của bạn và xảy ra tranh chấp giữa bạn và các đối tác đó, Teespring có quyền thực hiện thanh toán và đáp ứng yêu cầu của người đăng ký ban đầu dù Teespring có nhận được thông báo về tranh chấp đó. Ngoài ra, theo quyết định riêng của Teespring, Teespring có thể giữ lại khoản tiền thanh toán cho đến khi tranh chấp được giải quyết.

Từ thiện/Gây quỹ: Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bất kỳ chiến dịch nào bạn tạo ra có liên quan đến mục đích từ thiện hoặc gây quỹ, dù là ngụ ý hay rõ ràng, cũng phải có được sự ủy quyền của tổ chức từ thiện hoặc gây quỹ đó, và bạn sẽ chắc chắn rằng mô tả chiến dịch của bạn sẽ nêu ra rõ ràng và chính xác tỷ lệ tiền sẽ được hiến tặng và những người sẽ được hiến tặng.

Quyền hạ thấp mục tiêu bán hàng của Teespring: Bạn sẽ có thể thiết lập “mục tiêu bán hàng” cho mỗi chiến dịch. Bạn đồng ý rằng Teespring có thể, tùy theo quyết định riêng của Teespring, bắt đầu thực hiện các đơn đặt hàng trước khi đạt đến mục tiêu bán hàng của bạn.

Khiếu nại về Quyền Sở hữu Trí tuệ

Infringement Claims Between Teespring Users, Waiver of Claims: As a condition of using the Teespring Service, you agree to submit any and all infringement claims against Teespring users (so called “Copycat Claims”) pursuant to Teespring's existing policies and procedures governing such claims. You further agree, as a condition of using the Teespring Service, to waive any and all claims against Teespring arising from alleged infringement by you or another Teespring user. In addition, you understand that Teespring may release your contact information to any Teespring User that satisfactorily alleges a violation of its rights under this section.

Teespring xem trọng mọi cáo buộc về sự xâm phạm. Nếu Teespring nhận được bất kỳ khiếu nại hay cáo buộc rằng chiến dịch của bạn hoặc bất kỳ hàng hóa nào theo đó dẫn đến việc sử dụng trái phép các quyền của bên thứ ba, bạn hiểu rằng Teespring có thể chấm dứt hoặc trì hoãn chiến dịch của bạn, tùy theo quyết định riêng của Teespring. Ngoài ra, bạn hiểu rằng Teespring có thể tiết lộ thông tin liên lạc của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào có cáo buộc thỏa đáng về việc bạn vi phạm quyền lợi của họ.

Teespring sẽ chỉ xem xét các khiếu nại về khả năng xâm phạm được đưa ra bởi các bên có quyền sở hữu hoặc có độc quyền khai thác, quyền sở hữu trí tuệ theo quy định. Nếu bạn tin rằng một người dùng Teespring đã xâm phạm quyền lợi của bạn, vui lòng thông báo cho Teespring qua trang Quyền Sở hữu Trí tuệ của chúng tôi. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ được cung cấp ở cuối các Điều khoản Dịch vụ này, người nhận là Phòng Pháp chế.

Bạn phải đưa vào các thông tin sau trong thông báo của bạn.

  • Chữ ký điện tử hoặc chữ ký vật lý của người được ủy quyền làm việc thay mặt chủ sở hữu tài sản trí tuệ mà bạn cáo buộc rằng đang bị xâm phạm;
  • URL cho (các) chiến dịch Teespring được sử dụng liên quan đến việc bán các hàng hóa bị cáo buộc vi phạm;
  • Xác định các quyền về bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền khác được cho là đã bị vi phạm, bao gồm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (như bản sao của nhãn hiệu đang hoạt động hoặc giấy đăng ký bản quyền);
  • Tên đầy đủ, địa chỉ, (các) số điện thoại và (các) địa chỉ email của bạn;
  • Một tuyên bố rằng bạn có niềm tin với thiện chí rằng việc sử dụng tài liệu trong URL được nộp lên đã không được cho phép bởi chủ sở hữu quyền hoặc người cấp phép, và việc sử dụng này tạo thành hành vi vi phạm theo luật liên bang hoặc tiểu bang; và
  • Một tuyên bố, theo hình phạt về tội khai man, rằng những thông tin trong thông báo là đầy đủ và chính xác và bạn được ủy quyền làm việc thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả hoặc các quyền khác được cho là bị vi phạm.

Chính sách về các hành vi xâm phạm lặp đi lặp lại: Teespring đã thông qua một chính sách chấm dứt những người dùng được xem là người xâm phạm lặp đi lặp lại, tùy từng tình huống phù hợp và theo quyết định riêng của Teespring. Teespring cũng có thể, theo quyết định riêng của mình, hạn chế việc truy cập Dịch vụ Teespring hoặc chấm dứt tư cách thành viên của bất kỳ người dùng nào xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của người khác, dù hành vi xâm phạm hoặc vi phạm đó có lặp đi lặp lại hay không.

Người mua: Mua Hàng hóa

Thanh toán: Nếu bạn mua hàng hóa thông qua Dịch vụ Teespring, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến thẻ tín dụng của bạn hoặc công cụ thanh toán khác cho Teespring. Bạn tuyên bố và bảo đảm với Teespring rằng thông tin cung cấp là đúng sự thực và bạn được phép sử dụng công cụ thanh toán. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về mọi khoản thuế liên quan đến việc mua hàng của bạn thông qua Dịch Vụ.

Mất mát và Hủy bỏ: Quyền sở hữu và rủi ro mất mát cho tất cả các hàng hóa mà bạn đặt hàng sẽ chuyển sang cho bạn sau khi chúng tôi chuyển hàng đến hãng vận chuyển. Chúng tôi giữ quyền hủy đơn đặt hàng cho bất kỳ hàng hóa nào vì bất kỳ lý do gì.

Trả về: Bạn thừa nhận và đồng ý sản phẩm chúng tôi sản xuất cho bạn là sản phẩm được đặt riêng và làm theo dạng tùy chỉnh. Ngoài ra, nếu sản phẩm bị lỗi, bạn không có quyền hủy bất kỳ đơn hàng nào hoặc trả hàng bất kỳ sản phẩm nào vì tất cả đơn hàng là cuối cùng và không thể thay đổi.

Waiver: Your purchase of an item using the Teespring Service constitutes a waiver of any and all intellectual property, proprietary, personal, and privacy claims relating to that purchase.

Quyền sở hữu của Teespring

Nội dung Dịch vụ, Phần mềm và Thương hiệu Bạn chỉ được quyền sử dụng Dịch vụ Teespring cho mục đích tham gia các giao dịch kinh doanh với Teespring. Bạn không được sử dụng công nghệ tự động để trích xuất, đào hoặc thu thập thông tin từ Dịch vụ Teespring hoặc truy cập các trang của Dịch vụ Teespring cho bất kỳ mục đích trái phép nào. Nếu bạn bị Teespring chặn không cho truy cập Dịch vụ Teespring (kể cả bằng cách chặn địa chỉ IP của bạn), bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để phá vỡ việc bị chặn như vậy (chẳng hạn như bằng cách che địa chỉ IP của bạn hoặc sử dụng một địa chỉ IP proxy). Công nghệ và phần mềm nằm bên dưới Dịch vụ Teespring hoặc được phân phối theo kết nối đó là tài sản của Teespring, các công ty con và đối tác của chúng tôi (“Phần mềm”). Bạn đồng ý không sao chép, sửa đổi, tạo ra một sản phẩm phái sinh, đảo ngược kỹ nghệ, đảo ngược lắp ráp hoặc tìm cách phát hiện mã nguồn, bán, chuyển nhượng, cấp giấy phép con, hoặc chuyển giao bất kỳ quyền nào trong Phần mềm.

Dịch vụ Teespring có thể chứa hình ảnh, tác phẩm để in, phông chữ và nội dung hoặc tính năng khác (“Nội dung Dịch vụ”) được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ và bởi pháp luật. Trừ khi được cho phép bởi Teespring, bạn đồng ý không sửa đổi, sao chép, sắp xếp, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, phân phối hoặc tạo ra tác phẩm phái sinh dựa trên Dịch vụ Teespring hoặc Nội dung Dịch vụ, dù là toàn bộ hay một phần. Việc sử dụng Dịch vụ Teespring hoặc Nội dung Dịch vụ khác nằm ngoài sự cho phép cụ thể tại đây đều bị nghiêm cấm. Mọi quyền không được cấp tại đây đều là những quyền thuộc về Teespring.

Tên và logo Teespring là thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ của Teespring (gọi chung là “Thương hiệu Teespring”). Các tên công ty, sản phẩm và dịch vụ cũng như các logo khác được sử dụng và hiển thị thông qua Dịch vụ Teespring có thể là thương hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của chủ sở hữu tương ứng, những người có thể hoặc không thể xác nhận hoặc được liên kết hoặc được kết nối với Teespring. Không có nội dung nào trong các Điều khoản Dịch vụ này hoặc Dịch vụ Teespring được hiểu là việc cấp giấy phép hoặc cấp quyền sử dụng bất kỳ Thương hiệu Teespring được hiển thị trên Dịch vụ Teespring mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Teespring cho từng trường hợp. Tất cả lợi thế thương mại phát sinh từ việc sử dụng các Thương hiệu Teespring sẽ mang lại lợi ích độc quyền của Teespring.

Tài liệu bên thứ ba: Trong mọi trường hợp, Teespring sẽ không chịu trách nhiệm theo bất kỳ hình thức nào về bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào của bên thứ ba (bao gồm người dùng), bao gồm nhưng không giới hạn đến, lỗi hoặc thiếu sót về nội dung hoặc tổn thất hoặc thiệt hại theo bất kỳ hình thức nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung hoặc tài liệu đó. Trong phạm vi được phép tối đa theo luật, các nhà cung cấp nội dung và tài liệu bên thứ ba là những người thụ hưởng bên thứ ba theo các Điều khoản Dịch vụ này một cách rõ ràng lẫn ngụ ý cho nội dung và tài liệu của họ.

Teespring có thể duy trì nội dung và cũng có thể tiết lộ nội dung khi được yêu cầu làm như vậy theo luật pháp hoặc khi tin rằng việc duy trì hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý, luật áp dụng hoặc yêu cầu của chính phủ; (b) thi hành các Điều khoản Dịch vụ; (c) giải quyết khiếu nại cho rằng nội dung vi phạm các quyền của bên thứ ba; hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Teespring, người dùng của Teespring hoặc mọi người.

Trang web bên thứ ba

Dịch vụ Teespring có thể cung cấp, hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp, các đường link hoặc khả năng truy cập vào các trang web và nguồn tài nguyên khác trên Internet. Teespring không kiểm soát các trang web và các nguồn tài nguyên đó và Teespring không chịu trách nhiệm và không xác thực các trang web và nguồn tài nguyên đó. Teespring sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bị gây ra bởi hoặc bị cáo buộc là bị gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, sự kiện, hàng hóa hoặc dịch vụ hiện có trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc nguồn tài nguyên đó. Mọi giao dịch của bạn với các bên thứ ba được tìm thấy trong khi sử dụng Dịch vụ Teespring là giữa bạn và bên thứ ba, và bạn đồng ý rằng Teespring không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào hoặc khiếu nại mà bạn có thể có đối với bên thứ ba đó.

Miễn trừ Bảo đảm

BẠN HOÀN TOÀN CHỊU RỦI RO CHO VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ TEESPRING. DỊCH VỤ TEESPRING ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “SẴN CÓ”. KHÔNG LÀM HẠN CHẾ QUYỀN CỦA NGƯỜI MUA VỀ VIỆC HOÀN TRẢ HÀNG HÓA VÀ HOÀN TIỀN TRONG PHẠM VI MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ CỦA CHÚNG TÔI, TEESPRING TẠI ĐÂY TUYÊN BỐ MỘT CÁCH RÕ RÀNG VỀ VIỆC MIỄN TRỪ MỌI NGHĨA VỤ BẢO ĐẢM THEO BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO VỀ BẤT KỲ CHIẾN DỊCH, HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ NÀO, DÙ NHỮNG BẢO ĐẢM NÀY LÀ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ HÀNG HÓA, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU VÀ BẢO ĐẢM KHÔNG VI PHẠM.

Giới hạn Trách nhiệm

TEESPRING SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO, DÙ LÀ GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH HỆ QUẢ, ĐIỂN HÌNH HOẶC CÁC THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẾN, THIỆT HẠI DO MẤT LỢI THẾ THƯƠNG MẠI, KHÔNG THỂ SỬ DỤNG, MẤT DỮ LIỆU HOẶC CÁC MẤT MÁT VÔ HÌNH KHÁC (THẬM CHÍ KHI TEESPRING ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN HẠI ĐÓ), DÙ LÀ DO HỢP ĐỒNG, DO SAI LẦM CÁ NHÂN, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC LÀ KẾT QUẢ CỦA: (I) VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ; (II) CHI PHÍ MUA HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ THAY THẾ DO HÀNG HÓA, DỮ LIỆU, THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC MUA HOẶC CÓ ĐƯỢC HOẶC CÁC TIN NHẮN NHẬN ĐƯỢC HOẶC CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC NHẬP THÔNG QUA HOẶC TỪ DỊCH VỤ; (III) VIỆC TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC THAY ĐỔI ĐƯỜNG TRUYỀN HOẶC DỮ LIỆU CỦA BẠN; HOẶC (I ) BẤT KỲ VẤN ĐỀ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG SỐ TIỀN MÀ TEESPRING CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN CHO TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI, MẤT MÁT HOẶC NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO TEESPRING HOẶC TEESPRING ĐÃ THANH TOÁN CHO BẠN TRONG SÁU (6) THÁNG TRƯỚC, HOẶC, NẾU LỚN HƠN, LÀ MỘT TRĂM ĐÔ LA (100 USD). CÁC HẠN CHẾ TRÊN SẼ ÁP DỤNG VỚI PHẠM VI TỐI ĐA CHO PHÉP THEO PHÁP LUẬT.

Chấm dứt

Teespring, tùy theo quyết định của mình, có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn (hoặc bất kỳ phần nào của tài khoản) hoặc việc sử dụng Dịch vụ Teespring và loại bỏ và bỏ bất kỳ nội dung nào trong Dịch vụ Teespring, vì bất kỳ lý do gì. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng Teespring sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ Teespring.

Quan hệ các bên

Mỗi bên là một nhà thầu độc lập trong việc thực hiện mỗi và mọi phần của các Điều khoản Dịch vụ này. Mỗi bên sẽ tự chịu trách nhiệm về tất cả các nhân viên, đại lý, chi phí lao động và các chi phí khác của mình, về bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại hoặc các khoản nợ theo bất kỳ hình thức nào có thể phát sinh trên tài khoản hoạt động của bên đó, hoặc của những nhân viên hoặc đại lý của bên đó, trong việc thực hiện các hoạt động của bên đó theo các Điều khoản Dịch vụ này. Bạn không có quyền yêu cầu Teespring bồi thường theo bất kỳ hình thức nào và sẽ không cố gắng để làm điều đó hay ngụ ý rằng bạn có quyền làm như vậy.

Luật Quản lý

Đối với người dùng ở Liên minh Châu Âu: Những Điều khoản Dịch vụ này sẽ được quản lý bởi pháp luật của Vương quốc Anh, không xét đến các mâu thuẫn với các quy định của pháp luật. Đối với mọi tranh chấp nếu có, bạn và Teespring đồng ý tuân thủ phán quyết riêng và duy nhất của tòa án đặt tại London, Anh. Các bên tuyệt đối loại trừ việc áp dụng Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế.

Đối với tất cả người dùng khác: Những Điều khoản Dịch vụ này sẽ được quản lý bởi pháp luật của Bang California, không xét đến các mâu thuẫn với các quy định của pháp luật. Đối với mọi tranh chấp nếu có, bạn và Teespring đồng ý tuân thủ phán quyết riêng và duy nhất của các tòa án tiểu bang và liên bang trong phạm vi Quận San Francisco, bang California. Các bên tuyệt đối loại trừ việc áp dụng Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế.

Quy định chung

Các Điều khoản Dịch vụ này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Teespring và điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ Teespring, thay thế mọi thỏa thuận trước đây giữa bạn và Teespring đối với Dịch vụ Teespring. Việc Teespring không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các Điều khoản Dịch vụ này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản Dịch vụ này được xét thấy là không có hiệu lực bởi một tòa án có thẩm quyền, các bên vẫn đồng ý rằng tòa án nên cố gắng cho phép thực thi ý định của các bên như được phản ánh trong quy định này, và các quy định khác trong các Điều khoản Dịch vụ này vẫn giữ nguyên hiệu lực và tác dụng. Một phiên bản in của bản hợp đồng này và của bất kỳ thông báo đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được thừa nhận trong thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến hợp đồng này với cùng mức độ và theo các điều kiện tương tự như các tài liệu kinh doanh và hồ sơ khác được tạo ra ban đầu và được duy trì theo hình thức bản in. Bạn không thể chuyển nhượng các Điều khoản Dịch vụ này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Teespring, nhưng Teespring có thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản Dịch vụ này, dù là toàn bộ hay một phần, mà không bị hạn chế. Các thông báo sẽ được gửi cho bạn qua email hoặc thư thường. Teespring cũng có thể gửi thông báo cho bạn về những thay đổi của các Điều khoản Dịch vụ hoặc các vấn đề khác bằng cách hiển thị thông báo hoặc cung cấp đường link dẫn đến các thông báo chung trên Dịch vụ Teespring.

Thông báo cho người dùng ở California

Theo Bộ luật Dân sự California Mục 1789.3, người dùng Dịch vụ ở California có quyền nhận thông báo về các quyền cụ thể của người tiêu dùng tại: Đơn vị Hỗ trợ Khiếu nại của Phòng Dịch vụ Tiêu dùng của Sở Nội vụ Tiêu dùng California. Người dùng có thể liên hệ với cơ quan này tại địa chỉ 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834, hoặc qua điện thoại số (916) 445-1254 hoặc (800) 952-5210. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Teespring, Inc., 77 Geary Street, Suite 500, San Francisco, CA 94108 hoặc qua điện thoại số 1-855-TEESPRING (1-855-833-7774).

Bạn có câu hỏi? Bạn có bận tâm? Bạn có đề xuất?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi contact us nếu bạn có thắc mắc về Điều khoản Dịch vụ hoặc Dịch vụ của Teespring.

Chỉnh sửa lần cuối vào ngày 10/8/2015