Keep Calm and let ROOKS

<div>Hi ROOKS! <b><i>this shirt is for you!</i></b> </div><div><b><i><br></i></b></div><div> <b>"Keep calm and let -</b>ROOKS<b>- handle it"</b><br> </div><div><b><br></b></div><div> <div><b>Special Tee for your DAD:</b></div> <div><a href="https://teespring.com/daughterofdad" target="">https://teespring.com/daughterofdad</a></div> <div><br></div> </div><div>This item is NOT available in stores. Click <b><i><u>Buy it now</u></i></b> To Order Yours until its too late!<br> </div><div> <br>Guaranteed safe checkout:<br>PAYPAL |AMAZON| VISA | MASTERCARD | Amex | Disc<b><br></b> </div><div><br></div><div> <b>Need Help? Contact Teespring</b> <br><b>Email:   </b><u>support@teespring.com</u> <b>Or Call:</b>  +1(855)833-7774</div>

$39
ROOKS

<div>JUST FOR ROOKS</div><div><br></div><div>*ĐẶT HÀNG NHƯ THẾ NÀO?</div><div>1. Chọn phong cách và màu sắc</div><div>2. Nhấp vào "Mua ngay"</div><div>3. Chọn kích thước và số lượng</div><div>4. Nhập thông tin thanh toán và vận chuyển</div><div>5. Xong!</div><div><br></div><div>SSL SAFE &amp; Thanh toán an toàn qua<br> </div><div>VISA | MC | DISC | AMEX | PAYPAL</div><div><br></div><div>Đối với tên khác, thay thế tên của bạn vào liên kết này<br> </div>

$24
ROOKS calm shirt

Hurry Up <div>Limited editions available only</div>

$22
ROOKS calm shirt

hurry up limited editions only

$22
ROOKS THING UGLY CHRISTMAS T-SHIRTS

ROOKS THING UGLY CHRISTMAS T-SHIRTS. IF YOU PROUD YOUR NAME, THIS SHIRT MAKES A GREAT GIFT FOR YOU ON CHRISTMAS.<br>---<br>ROOKS FAMILY, ROOKS T SHIRTS, ROOKS UGLY SWEATER, ROOKS TEES, ROOKS HOODIES, ROOKS SWEATERS, ROOKS LONG SLEEVE, ROOKS CHRISTMAS, ROOKS NAME SHIRTS, ROOKS GIRL, ROOKS MAMA, ROOKS LADY, ROOKS PAPA, ROOKS GRANDPA, ROOKS GRANDMA, ROOKS UGLY CHRISTMAS

$37
ROOKS

JUST FOR ROOKS<div>Not Sold In Stores!<br>100% Designed &amp; Printed in the USA!<br>AND SHIP IN THE WORLDWIDE</div><div><br></div><div>*HOW TO ORDER?<br>1. Select style and color <br>2. Click "Add To Cart" <br>3. Select size and quantity <br>4. Enter shipping and billing information <br>5. Done! Simple as that!</div><div><br></div><div>Guaranteed safe and secure checkout via:<br>Paypal | VISA | MC | AMEX | DISC</div>

$40
MAY BE WRONG ROOKS T-SHIRTS

MAY BE WRONG ROOKS T-SHIRTS. IF YOU PROUD YOUR NAME, THIS SHIRT MAKES A GREAT GIFT FOR YOU AND YOUR FAMILY.<br>---<br>ROOKS FAMILY, ROOKS T SHIRTS, ROOKS THING, ROOKS TEES, ROOKS HOODIES, ROOKS SWEATERS, ROOKS LONG SLEEVE, ROOKS NAME, ROOKS NAME SHIRTS, ROOKS GIRL, ROOKS MAMA, ROOKS LADY, ROOKS PAPA, ROOKS GRANDPA, ROOKS GRANDMA

$24
NOBODY PERFECT ROOKS THING SHIRTS

NOBODY PERFECT ROOKS THING SHIRTS. IF YOU PROUD YOUR NAME, THIS SHIRT MAKES A GREAT GIFT FOR YOU AND YOUR FAMILY ON THE SPECIAL DAY.<br>---<br>ROOKS NAME, ROOKS DAMN CLOSE, ROOKS T SHIRTS, ROOKS THING SHIRTS, ROOKS TEES, ROOKS HOODIES, ROOKS SWEATERS, ROOKS LONG SLEEVE, ROOKS THING, ROOKS FAMILY, ROOKS GIRL, ROOKS MAMA, ROOKS LADY, ROOKS PAPA, ROOKS GRANDPA, ROOKS GRANDMA

$24
ROOKS ANOTHER CELTIC THING SHIRTS

ROOKS ANOTHER CELTIC THING SHIRTS. IF YOU PROUD YOUR NAME, THIS SHIRT MAKES A GREAT GIFT FOR YOU AND YOUR FAMILY ON THE SPECIAL DAY.<br>---<br>ROOKS NAME, ROOKS ANOTHER CELTIC, ROOKS T SHIRTS, ROOKS THING SHIRTS, ROOKS TEES, ROOKS HOODIES, ROOKS SWEATERS, ROOKS LONG SLEEVE, ROOKS LEGEND, ROOKS FAMILY, ROOKS TEAM, ROOKS MAMA, ROOKS LADY, ROOKS PAPA, ROOKS GRANDPA, ROOKS GRANDMA

$24
THIS GUY LOVES ROOKS NAME T-SHIRTS

THIS GUY LOVES ROOKS NAME T-SHIRTS. IF YOU PROUD YOUR NAME, THIS SHIRT MAKES A GREAT GIFT FOR YOU AND YOUR HONEY ON THE SPECIAL DAY.<br>---<br>ROOKS NAME, ROOKS LOVE, ROOKS T SHIRTS, ROOKS THING SHIRTS, ROOKS TEES, ROOKS HOODIES, ROOKS SWEATERS, ROOKS LONG SLEEVE, ROOKS LEGEND, ROOKS FAMILY, ROOKS TEAM, ROOKS MAMA, ROOKS GIRL, ROOKS PAPA, ROOKS GRANDPA, ROOKS GRANDMA

$24
ROOKS THE MAN THE LEGEND THING T-SHIRTS

ROOKS THE MAN THE LEGEND THING T-SHIRTS. IF YOU PROUD YOUR NAME, THIS SHIRT MAKES A GREAT GIFT FOR YOU AND YOUR FAMILY ON THE SPECIAL DAY.<br>---<br>ROOKS NAME, ROOKS LEGEND, ROOKS T SHIRTS, ROOKS THING SHIRTS, ROOKS TEES, ROOKS HOODIES, ROOKS SWEATERS, ROOKS LONG SLEEVE, ROOKS MYTH, ROOKS FAMILY, ROOKS TEAM, ROOKS MAMA, ROOKS GIRL, ROOKS PAPA, ROOKS GRANDPA, ROOKS GRANDMA

$24
Never doubt ROOKS

<div> <div> <div> <b><u>Warning!!!</u>    Never ever doubt </b><b>ROOKS</b><b> </b><b>...</b> </div> <div><b><br></b></div> <div> <b><i>"I may be Wrong but I Highly doubt it I am </i></b><b>ROOKS </b><b>"</b> </div> </div> <div> <div>Special Tshirt gift =&gt;<br> </div> <div><a href="https://teespring.com/stores/tgift" target="" title="Link: https://teespring.com/stores/tgift">https://teespring.com/stores/tgift</a></div> </div> <div><br></div> <div><div>Guaranteed safe checkout:<br> </div></div> <div>PAYPAL |AMAZON| VISA | MASTERCARD | Amex | Disc</div> </div>

$39