Chính sách về Quyền riêng tư của Teespring

TRUSTe Privacy Certification

Chào mừng đến với Teespring! Teespring là một công ty toàn cầu cung cấp dịch vụ dựa trên internet ("Dịch vụ Teespring") cho phép người tạo chiến dịch ("người bán") thiết kế một số sản phẩm và xúc tiến việc bán các sản phẩm này đến khách hàng ("người mua") khắp thế giới thông qua các chiến dịch cá nhân. Chính sách về Quyền riêng tư áp dụng đối với Dịch vụ Teespring, được vận hành bởi Teespring, Inc. và các công ty con (gọi chung là "Teespring"), và đặt tại teespring.com (và các đường link URL khu vực khác).

Chính sách về Quyền riêng tư này mô tả cách thức Teespring thu thập và sử dụng những thông tin chúng tôi có được khi bạn sử dụng Dịch vụ Teespring. Chính sách này cũng mô tả những lựa chọn có sẵn cho bạn về việc chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn và cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin này. Chính sách về Quyền riêng tư này là một phần và được điều chỉnh bởi Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi mà bạn chấp nhận để giao dịch với chúng tôi. Việc chấp nhận Chính sách về Quyền riêng tư này bao gồm sự đồng ý của bạn để chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác như mô tả trong tài liệu này.

Xin lưu ý, trang web của chúng tôi có chứa các liên kết đến các trang web khác mà những trang này có thể có các quy tắc thực hành quyền riêng tư không giống như Teespring. Bởi vì việc sử dụng các thông tin của bạn được quản lý bởi chính sách quyền riêng tư của những công nghệ này nên chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ từng chính sách. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách hoặc quy tắc thực hành của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

If you have an unresolved privacy or data use concern that we have not addressed satisfactorily, please contact our U.S.-based third party dispute resolution provider (free of charge) at https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Thông tin chúng tôi thu thập

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. “Thông tin Cá nhân” nghĩa là thông tin đứng riêng hoặc kết hợp với thông tin khác có thể được sử dụng để dễ dàng xác định, liên hệ hoặc xác định vị trí của bạn. Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ khác nhau tùy theo hoạt động của bạn trên Dịch vụ Teespring. Ví dụ, để đăng ký với tư cách là người bán trên dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập tên và địa chỉ email của bạn. Nếu bạn đăng ký bằng cách sử dụng dịch vụ đăng nhập hoặc một nền tảng phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin cần thiết để xác thực tài khoản của bạn và bất kỳ thông tin khác mà nền tảng cung cấp trong quá trình đó. Nếu bạn tung ra một chiến dịch thành công, chúng tôi có thể thu thập thêm Thông tin Cá nhân khi cần thiết để gửi một báo cáo thuế thu nhập cho bạn và cơ quan thuế thẩm quyền. Nếu bạn mua hàng thông qua Dịch vụ Teespring, chúng tôi sẽ thu thập tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng của bạn và thông tin thanh toán như số thẻ tín dụng và địa chỉ thanh toán.

Chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin Cá nhân mà bạn cung cấp về những người khác như tên và địa chỉ nhà của họ (ví dụ khi chúng tôi gửi một món quà theo yêu cầu của bạn). Thông tin Cá nhân này được sử dụng cho mục đích duy nhất là hoàn thành yêu cầu của bạn.

Công nghệ Tự động. "Thông tin Trang web" nghĩa là thông tin được nhận và được ghi lại trên nhật ký máy chủ của chúng tôi từ trình duyệt của bạn, bao gồm địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, ngày và thời gian sử dụng, các trang bạn truy cập, trang bạn truy cập và thoát khi rời khỏi Dịch vụ Teespring, hệ điều hành của bạn và thông tin về thiết bị di động của bạn. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin nhật ký được thu thập tự động này với các thông tin khác mà chúng tôi thu thập về bạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng tự động thu thập Thông tin Trang web khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ Teespring. Chúng tôi (và các nhà cung cấp của chúng tôi) thu thập thông tin bằng cách sử dụng cookie, thẻ pixel, bọ web, liên kết web nhúng và các công nghệ tương tự. Người dùng có thể kiểm soát việc sử dụng cookie ở cấp trình duyệt cá nhân. Nếu bạn từ chối cookie, bạn vẫn có thể sử dụng trang web của chúng tôi, nhưng khả năng sử dụng một số tính năng hoặc các khu vực dịch vụ của chúng tôi có thể bị hạn chế.

Teespring và các đối tác sử dụng các kỹ thuật như cookies hoặc những kỹ thuật tương tự để phân tích các xu hướng thị trường; quản lý website; theo dõi các hoạt động của người dùng trên Teespring, và để thu thập thông tin chung về lượng người dùng . Cookies còn được sử dụng cho giỏ hàng của chúng tôi, để nhớ các tuỳ chỉnh trước đó của người dùng (ví dụ: cài đặt ngôn ngữ), cho mục đích xác minh hoặc các dịch vụ tương tự. Người dùng có thể quản lý các mục đích sử dụng cookies trong phạm vi trình duyệt cá nhân. Nếu bạn từ chối sử dụng cookies, bạn vẫn có thể truy cập trang web của chúng tôi, nhưng việc sử dụng một số chức năng hoặc dịch vụ trên Teespring có khả năng sẽ bị hạn chế.

Công cụ Teespring. “Thông tin Cá nhân” nghĩa là thông tin chúng tôi thu thập thông qua một số công cụ mà chúng tôi cung cấp cho người bán của chúng tôi. Trường hợp người bán yêu cầu sử dụng một công cụ đặc biệt (chẳng hạn như một công cụ phân tích quảng cáo để sử dụng với các nền tảng quảng cáo), Teespring sẽ thu thập dữ liệu bổ sung dựa trên hoạt động của công cụ đó (ví dụ thông tin chuyển đổi quảng cáo từ nền tảng quảng cáo ứng dụng).

Blog. Dịch vụ Teespring có thể cung cấp các blog truy cập công cộng hoặc các diễn đàn cộng đồng. Bạn nên biết rằng bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp trong những khu vực này có thể được đọc, được thu thập và sử dụng bởi những người truy cập khác. Để yêu cầu loại bỏ thông tin cá nhân của bạn khỏi blog hoặc diễn đàn công cộng của chúng tôi, hãy liên hệ chúng tôi tại privacy@teespring.com. Trong một số trường hợp, chúng tôi không thể loại bỏ Thông tin Cá nhân của bạn, và chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do chúng tôi không thể làm như vậy.

Các Widget phương tiện xã hội. Dịch vụ Teespring có thể bao gồm các tính năng truyền thông xã hội, chẳng hạn như nút like của Facebook và nút chia sẻ. Những tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, các trang bạn đang truy cập trên website của chúng tôi và có thể thiết lập một cookie để đảm bảo tính năng này hoạt động đúng. Một số tính năng truyền thông xã hội được đặt trên máy chủ của các nhà cung cấp ứng dụng (như Facebook). Các tương tác của bạn với những tính năng này được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của công ty cung cấp tính năng đó.

Một đăng nhập. Bạn có thể đăng nhập vào Dịch vụ Teespring bằng cách sử dụng các dịch vụ đăng nhập như Facebook Connect hoặc một nhà cung cấp Open ID. Những dịch vụ này sẽ xác thực danh tính của bạn và cho bạn tùy chọn chia sẻ một số Thông tin Cá nhân với chúng tôi như tên và địa chỉ email của bạn để điền trước vào đơn đăng kí của chúng tôi. Các dịch vụ như Facebook Connect cho bạn tùy chọn đăng thông tin về các hoạt động của bạn trên Dịch vụ Teespring lên trang hồ sơ của bạn để chia sẻ với nhiều người khác trong mạng lưới kết nối của bạn.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Nói chung, chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân để cung cấp Dịch vụ Teespring cho bạn, trong đó có việc thiết lập và quản lý tài khoản của bạn, hoàn thành đơn đặt hàng của bạn và gửi cho bạn xác nhận đặt hàng, thanh toán cho bạn tiền bản quyền thu được và đáp ứng yêu cầu dịch vụ của khách hàng.

Trong trường hợp bạn muốn đăng ký theo dõi các bản tin định kỳ, chúng tôi sẽ gửi đến theo đúng họ tên và email của bạn. Bạn có thể chọn ngưng nhận bản tin bằng cách làm theo các hướng dẫn được kèm theo trong các email đó; hoặc cài đặt trong phần tuỷ chỉnh trên trang cá nhân của mình; hay liên hệ với chúng tôi tại legal@teespring.com. Tuy nhiên, bạn không thể lựa chọn việc ngưng nhận các email mang tính tương tác giữa Teespring và người dùng (ví dụ: email thông báo về các hoạt động trên tài khoản cá nhân, cụ thể như thông báo về tình trạng gửi hàng của các đơn hàng, hay các thông tin chung về tài khoản như thông báo về việc thay đổi chính sách của Teespring).

Chúng tôi hợp tác với bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên Teespring hoặc để quản lý quảng cáo của mình trên các trang web khác. Bên thứ ba có thể sẽ sử dụng các kỹ thuật như cookies để thu thập thông tin về các hoạt động của bạn trên Teespring hoặc trên các trang khác, và gợi ý cho bạn các quảng cáo dựa trên hoạt động và mối quan tâm mà bạn đã duyệt qua trước đó. Nếu bạn không muốn những thông tin trên được sử dụng nhằm mục đích quảng cáo, bạn có thể huỷ bỏ đăng ký bằng cách click vào đây.

Chúng tôi sử dụng Thông tin Hiệu suất để phân tích và hiểu rõ hơn các đặc điểm của các đề nghị và chiến dịch thành công cũng như cải thiện hiệu suất của người bán của chúng tôi và toàn bộ Dịch vụ Teespring.

Teespring không thu thập Thông tin Cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn trên các trang web khác. Theo đó, Teespring hiện không đáp ứng các yêu cầu trình duyệt “không theo dõi”.

Teespring xử lý Thông tin Cá nhân tại Hoa Kỳ. Xin lưu ý rằng bạn đang đồng ý với việc chuyển Thông tin Cá nhân của bạn đến Hoa Kỳ và các địa điểm khác trên toàn thế giới. Thông tin Cá nhân của bạn sẽ được xử lý theo quy định của Chính sách về Quyền riêng tư này. Teespring, Inc. tham gia chương trình Safe Harbor (chương trình Cảng An toàn) được duy trì bởi Bộ Thương mại và Liên minh Châu Âu và đã được chứng nhận rằng Teespring tuân thủ các quy định quyền riêng tư của chương trình này. Để tìm hiểu thêm thông tin về những quy tắc này và chương trình, hãy truy cập Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Chia sẻ Thông tin

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập, bao gồm cả Thông tin Cá nhân của bạn, khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ Teespring cho bạn. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn khi bạn cho phép. Nếu không, chúng tôi không cho thuê, bán hoặc chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với bên thứ ba và đặc biệt sẽ không chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp mà không có sự đồng ý của bạn.

Người bán. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Trang web ẩn danh, tổng hợp, Thông tin Hiệu năng hoặc các thông tin khác với người bán để giúp họ cải thiện hiệu năng của họ thông qua Dịch vụ Teespring. Chúng tôi sẽ không chia sẻ Thông tin Cá nhân với người bán của chúng tôi mà không có sự đồng ý của bạn.

Đối tác chiến lược. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu ẩn danh, tổng hợp với một số đối tác cấp phép nội dung và tiếp thị. Trường hợp một đối tác hoặc tổ chức thanh toán trực tiếp cho người bán, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ dữ liệu hiệu năng với đối tác để thực hiện các khoản thanh toán này.

Nhà cung cấp và Nhà cung cấp Dịch vụ. Để cung cấp Dịch vụ Teespring cho bạn, chúng tôi chia sẻ thông tin, bao gồm Thông tin Cá nhân, với các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Ví dụ, chúng tôi cung cấp Thông tin Cá nhân cho các công ty hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi như tiếp thị, xử lý và thực hiện thanh toán. Chúng tôi sẽ có những nỗ lực hợp lý để đảm bảo những công ty sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn chỉ khi nào cần thiết.

Theo pháp luật và quy định tương tự về quyền tiết lộ thông tin. Chúng tôi có thể sẽ truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin cá nhân hay các nội dung của bạn trong trường hợp chúng tôi cho rằng đó là điều bắt buộc và chính đáng phải tuân thủ theo đúng các yêu cầu của pháp luật như: lệnh toà án hoặc văn bản triệu tập của toà; các vụ kiện phá sản, các quy trình thi hành pháp luật tương tự, hoặc khi việc tiết lộ thông tin được cho là cần thiết dể bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hay của những người khác. Đặc biệt, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho người khởi kiện nếu họ chứng minh được rằng các hoạt động của bạn xâm phạm đến bản quyền hoặc chính sách của họ (ví dụ như campaign hoặc quảng cáo của bạn là đối tượng bị điều tra). Thông tin của bạn cũng có thể được tiết lộ khi bạn tố cáo bị xâm phạm bản quyền bởi một bên khác.

Mua bán sáp nhập hoặc chuyển giao tài sản khác. Trong trường hợp Teespring có tham gia hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của công ty, bạn sẽ nhận được thông báo qua email và/hoặc công bố chính thức trên website về bất cứ sự thay đổi nào đối với chủ sở hữu, về việc sử dụng thông tin cá nhân, hay đưa ra các lựa chọn liên quan đến thông tin cá nhân của người dùng.

Chúng tôi có khả năng sẽ chia sẻ các thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, tất nhiên sau khi đã nhận được sự chấp thuận từ phía bạn.

Hãy quản lý thông tin của bạn

Nếu bạn muốn cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ Thông tin Cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi, bạn có thể làm như vậy trong các thẻ thiết lập tài khoản của bảng điều khiển của bạn hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi. Để bảo vệ bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu một số bằng chứng về danh tính của bạn để có Thông tin Cá nhân được lưu trữ trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản của bạn bằng cách liên hệ chúng tôi. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ loại bỏ Thông tin Cá nhân của bạn với điều kiện là không có hoạt động kinh doanh nào chưa hoàn tất giữa bạn và chúng tôi hoặc nghĩa vụ khác đòi hỏi sử dụng những thông tin này. Chúng tôi sẽ hồi đáp yêu cầu của bạn trong khoảng thời gian hợp lý.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập, duy trì hoặc sử dụng Thông tin Cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ, và không có một phần Dịch vụ Teespring hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn biết rằng con của bạn đã cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân mà không có sự đồng ý của bạn, bạn có thể cảnh báo cho chúng tôi tại privacy@teespring.com.

Lưu giữ Dữ liệu

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn khi nào tài khoản của bạn còn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng thông tin của bạn nếu cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Bảo mật

Việc bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn là điều quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được xử lý phù hợp. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo sự bảo mật của bất kỳ thông tin nào đã được cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc tiết lộ không chủ ý.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể giao tiếp với bạn bằng điện tử các vấn đề liên quan đến bảo mật, quyền riêng tư và các vấn đề hành chính liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ Teespring. Nếu chúng tôi biết có vi phạm hệ thống bảo mật, chúng tôi có thể cố gắng gửi thông báo điện tử cho bạn bằng cách đăng một thông báo trên Dịch vụ Teespring hoặc bằng cách gửi email cho bạn. Bạn có quyền pháp định để nhận thông báo này bằng văn bản. Để nhận thông báo bằng văn bản miễn phí về một vi phạm bảo mật (ví dụ, để rút lại chấp thuận của bạn về việc nhận thông báo điện tử), vui lòng thông báo cho chúng tôi tại privacy@teespring.com. Khi bạn nhập vào các thông tin có tính bảo mật (như mã số thẻ tín dụng) trên mẫu đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ mã hoá thông tin đó bằng cách sử dụng công nghệ tiêu chuẩn an ninh toàn cầu (SSL).

Chúng tôi tuân theo đúng các quy chuẩn chung để bảo mật thông tin cá nhân của người dùng từ lúc thông tin được mã hoá cho đến khi chúng được ghi nhận vào hệ thống. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại privacy@teespring.com.

Thông báo về việc Thay đổi Chính sách về Quyền riêng tư

Teespring có thể thay đổi định kỳ Chính sách về Quyền riêng tư và những cập nhật này sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi (teespring.com) hoặc thông báo cho bạn thông qua các phương tiện hợp lý khác (như email hoặc tin báo đến điện thoại di động). Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên truy cập trang này để cập nhật các thông tin mới nhất về thực tiễn bảo mật của chúng tôi.

Thông tin Liên hệ:

Teespring
77 Geary St, Level 5
San Francisco, CA 94103
Hỗ trợ Khách hàng: liên hệ tại đây
Đã được cập nhật vào ngày 07 tháng 7 năm 2017